Polityka prywatności

Zbieranie informacji przez firmę GRUPA INCO S.A. na stronach www.inco.pl:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2, art. 14 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 25 (dalej GRUPA INCO albo „my”), z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: kontakt@inco.pl. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z adresu e-mail: iod@inco.pl
 2. GRUPA INCO przetwarzać będzie podstawowe dane identyfikacyjne przekazane nam przez  Pana/Panią  poprzez wypełnienie na naszej stronie www. miedzy innymi: formularzy kontaktowych, formularzy zapytań, formularzy kariera oraz poprzez podanie danych  wymaganych podczas rejestracji do miejsc przeznaczonych dla partnerów, dostępnych po zalogowaniu lub  poprzez  zapisanie się do newsletteru, takie jak imię, nazwisko, adres, numer tel./fax, adres e-mail, wyłącznie w celach wskazanych w obowiązkach informacyjnych dla poszczególnych miejsc, gdzie gromadzone są dane osobowe i na podstawie tych przepisów RODO, które tam zostały określone np. w przypadku zbierania zgód jest to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku klasycznego formularza kontaktowego będzie to art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w obowiązkach informacyjnych dodanych do poszczególnych miejsc, gdzie gromadzone są dane osobowe.
 4. Każdej osobie, która podała nam dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane naszym pracownikom i współpracownikom, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Grupie INCO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 6. Zgodnie z RODO, każdej osobie przekazującej dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych zbieranych na naszych stronach internetowych ma charakter dobrowolny, przy czym przekazanie poszczególnych, wskazanych danych kontaktowych może być niezbędne do otrzymania przez osobę przekazującą dane osobowe jakiejkolwiek odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w szczególności – oferty z naszej strony.

 

Dane nieosobowe

Dane nieosobowe to dane dotyczące sposobu, w jaki łączą  się Państwo  ze stroną internetową firmy GRUPA INCO S.A. Dane dotyczą m.in. rodzaju przeglądarki internetowej, dostawcy usług internetowych (ISP), adresu strony www, na zasadach określonych tutaj

Dane nieosobowe zbierane są automatycznie po wejściu na stronę / strony Grupy.

Do kogo skierowana jest strona internetowa  firmy GRUPA INCO S.A. ?

Strona internetowa firmy GRUPA INCO S.A.  skierowana jest do wszystkich osób pełnoletnich  zainteresowanych działalnością naszej Firmy, naszą ofertą, współpracą z nami. 

Inne postanowienia

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.